Aanpakkers van nature!
Aanpakkers van nature!
Waar bent u naar op zoek?
Krijgt u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op!
Duurzaam natuurlijk

CO2-reductie

Initiatieven voor de reductie van CO2-uitstoot

Om onze doelstelling te realiseren onderzoeken we verschillende initiatieven. Als het mogelijk is, passen we die toe in onze dagelijkse werkzaamheden en bij de uitvoering van projecten. Ook sluiten we aan bij sector- en keteninitiatieven. Zo minimaliseren we niet alleen de belasting op de omgeving als gevolg van onze activiteiten. We vergroten ook het milieubewustzijn van onder meer onze medewerkers en partners. Omdat de CO2-prestatieladder geïntegreerd is in ons integraal managementsysteem werken we gestructureerd aan de vermindering van onze CO2-uitstoot.

Communicatie over onze CO2-footprint

Elk half jaar stellen we een CO2-footprintdocument op waarin we laten zien hoe we als Van Berkel Groep bijdragen aan een beter milieu. Die delen we volgens in een vastgelegd plan met onder meer onze medewerkers en partners. Meer informatie over ons CO2-reductiebeleid in de afgelopen jaren leest u hieronder in de voortgangsverslagen, footprintdocumenten en artikelen.

Voortgangsverslagen

Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2022 totaal
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2022 update Q1 en Q2
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2021 totaal
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2021 update Q1 en Q2
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2020 totaal
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2020 update Q1 en Q2
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2019 totaal
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2019 update Q1 en Q2
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2018 totaal
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2018 update Q1 en Q2
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2017 totaal
Voortgangsverslag CO2-prestatieladder 2017 update Q1 en Q2

CO2-footprint

CO2 footprint gehele jaar 2022
CO2 footprint eerste helft 2022
CO2 footprint gehele jaar 2021
CO2 footprint eerste helft 2021
CO2 footprint gehele jaar 2020
CO2 footprint eerste helft 2020
CO2 footprint gehele jaar 2019
CO2 footprint eerste helft 2019
CO2 footprint gehele jaar 2018
CO2 footprint eerste helft 2018
CO2 footprint gehele jaar 2017
CO2 footprint eerste helft 2017
CO2 footprint gehele jaar 2016

Artikelen

Van Berkel Groep pakt CO2-uitstoot aan met hoogwaardige dieselbrandstof
Circulair bouwen: Van Berkel bouwt met eigen betongranulaat

Inzetten voor een duurzame samenleving via sector- en keteninitiatieven

Wij zetten onze doelstellingen om de CO2-uitstoot te reduceren graag kracht bij. Daarom zijn we aangesloten bij een aantal keteninitiatieven:

  • De groep Maatschappelijke Ondernemers Veghel Uden Schijndel, (MOVUS) heeft als doel maatschappelijk verantwoord ondernemen. CO2-reductie inbedden in de eigen organisaties is daarvan een onderdeel. Ook dragen we dat uit naar de regio.
  • Daarnaast zijn we aangesloten bij het grondstoffenakkoord Nederland Circulair in 2050.
  • We zijn aangesloten bij het door de gemeenten Helmond en Eindhoven opgestelde convenant Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie. Het convenant stelt als doel om 100% van het betongranulaat uit bestratingsmaterialen weer toe te passen in de betonketen. Zo verlagen we de CO2-uitstoot bij de productie van toegepast beton met 30%.
  • We ontplooien ook zelf initiatieven, zoals de ontwikkeling van Revicon brekerzand en Revicon halfverharding.

Als Van Berkel Groep sluiten we graag aan bij andere keten- of sectorinitiatieven die bijdragen aan CO2-reductie. Ontwikkelt u een keteninitiatief waarbij we van toegevoegde waarde kunnen zijn? Laat het ons weten!

U kunt hier een overzicht vinden van de reductieprogramma’s en initiatieven waar Van Berkel deel aan neemt. 

Daarnaast worden mogelijke keteninitiatieven periodiek bekeken op de navolgende internetsites:

En bepaald wordt of hierbij aangesloten kan worden.

Onze duurzame projecten

Projectoverzicht

Van Berkel nieuws

Nieuwsoverzicht
Contact
A
Doornhoek 4265
5465 TG Veghel
Onze locaties