Aanpakkers van nature!
Aanpakkers van nature!
Waar bent u naar op zoek?
Krijgt u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op!
Project Snelleloop

Herinrichting en beekontwikkeling van de Snelleloop tussen Gemert en Bakel

Opdrachtgever Waterschap Aa en Maas
Plaats Gemert-Bakel
Divisie Van Berkel Landschap & Infra

Om de waterkwaliteit te verbeteren én een veerkrachtiger watersysteem te creëren was een herinrichting van de Snelleloop tussen Gemert en Bakel noodzakelijk. Een veerkrachtiger watersysteem kan de klimaatextremen beter aan, vooral in tijden van droogte. In opdracht van Waterschap Aa en Maas hebben we de werkzaamheden voor de herinrichting van het stroomgebied en de beekontwikkeling uitgevoerd.

Projectonderdelen

Het project bestond uit een aantal onderdelen:

 • Het realiseren van een ecologische verbindingszone, een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke en begroeide oevers en amfibiepoelen. Zodat planten en dieren meer leefruimte hebben en dieren zich er veilig kunnen verplaatsen.
 • Het verbeteren van de vispasseerbaarheid door het toepassen van vispassages.
 • Het restaureren van de cultuurhistorische landweer en ter hoogte van de buurtschappen Tereyken en Grotel de verdwenen landweer terugbrengen in het landschap.

De werkzaamheden voor het project startten in september 2020 en duurden tot maart 2021. In juni en juli 2021 voerden we de afrondende werkzaamheden uit.

Samenwerking op ecologisch gebied voor verbetering van de vismigratie

In de uitvraag vroeg het waterschap om een oplossing voor betere vismigratie. Wij werkten daarvoor een plan uit in samenwerking met Kroes Consultancy, een adviesbureau gespecialiseerd in waterbeheer, milieu en ecologie. Met onze expertise in de uitvoering en in nauwe samenwerking met Kroes en de ecoloog van Waterschap Aa en Maas ontwierpen we vistrappen. Die bestaan uit cascades van hardhout met vertical slots op de juiste plaatsen. Op basis van stroomsnelheidsmetingen realiseerden we de bodeminrichting. Stortstenen breken nu de watersnelheid. Dood hout zorgt voor de ideale omgeving voor het waterleven.

 • Project Snelleloop
 • Project Snelleloop
 • Project Snelleloop
 • Project Snelleloop
 • Project Snelleloop
 • Project Snelleloop

Herstel en terugbrengen van historische elementen

Kenmerkend voor dit gebied zijn de landweren: aarden wallen met daarnaast een diepe sloot die als verdedigingswerk dienstdeden. De verdwenen landweren brachten we terug in het landschap. Andere gedeelten herstelden we. Hierbij maakten we gebruik van de archeologische kennis en begeleiding van de Heemkundekring. Omdat het om gevoelige cultuurhistorische elementen ging, voerden we de werkzaamheden uitsluitend met klein materieel uit.

Automatisering van een stuw en realisatie van twee stuwen

In het traject stonden oorspronkelijk twee stuwen. Een daarvan verwijderden we volgens de opdracht. De andere hebben we geautomatiseerd. We realiseerden ook twee nieuwe stuwen, eentje in een nieuw aangebrachte stalen damwand en de tweede in een bestaande betonnen constructie waarin in het verleden ooit een stuw gezeten had. Daarvoor werkten we samen met door ons gecontracteerde partners voor het ontwerp, de berekeningen, de plaatsing en het inregelen en testen van de stuw. De plaatsing gebeurde onder onze regie en met ons eigen materieel.

 • Project Snelleloop
 • Project Snelleloop
 • Project Snelleloop
 • Project Snelleloop
 • Project Snelleloop
 • Project Snelleloop

Een overzicht van al onze werkzaamheden in het project

 • Opschonen van sloten en het omliggende terrein, het verwijderen van bomen en bosschages, en het graven van poelen.
 • Herprofileren van de bosloop met behoud van de landweer onder archeologische begeleiding.
 • Grondwerk voor het nieuwe profiel van de Snelleloop, de droge nevengeul en de aanleg van de landweer.
 • Herstellen en optimaliseren van vispassages en vistrappen onder ecologische begeleiding, inclusief het herstel van de cascade.
 • Aanbrengen van stortstenen bij de afzonderlijke vistrappen in vispassages.
 • Aanbrengen van beschoeiing van wilgenvlechtwerken en het aanbrengen van dood hout in de watergang.
 • Verwijderen van een stuw, een kokerduiker en duikers, het aanbrengen van een stalen damwand en twee cascades voor stuwen en het automatiseren van een stuw.
 • Aanbrengen van een schotbalksponning, een betonnen drempel en duikers met terugslagklep.
 • Aanpassen en aanbrengen van een voorde in de vorm van betonblokmatten.
 • Plaatsen van een houten wandelbrug en een damwand van naaldhout.
 • Aanbrengen van beplanting en gebieden inzaaien.
 • Afzet van vrijgekomen grond op aangrenzende agrarische percelen.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over dit project of wilt u meer informatie over specifieke werkzaamheden die we hiervoor uitvoerden?

Toegepaste diensten & producten

Landschap - Natuurbouw en onderhoud

Natuurbouw en onderhoud

Bodemverschraling, grondverbetering, natuurtechnische ontgravingen en het plaggen van de bodem. Wij zijn thuis in natuurgebieden.
Landschap - Waterlopen

Waterlopen

Bij sloten en vijvers, op dijken en taluds, en in ecologische verbindingszones: overal voeren wij maaiwerk voor u uit. Voor elk karwei hebben we het juiste materieel.
Landschap - Waterlopen

Cultuurtechniek

Met een uitgebreide en goede mix van materieel kan Van Berkel Landschap & Infra van a tot z cultuurtechnisch werk voor u uitvoeren.
Contact
A
Doornhoek 4265
5465 TG Veghel
Onze locaties