Aanpakkers van nature!
Aanpakkers van nature!
Waar bent u naar op zoek?
Krijgt u niet gevonden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op!
Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand

Aanleg Natuurbegraafplaats in Loon op Zand

Opdrachtgever Natuurbegraven Nederland
Plaats Loon op Zand
Divisie Van Berkel Landschap & Infra

Steeds meer mensen hebben behoefte aan een laatste rustplaats in de natuur. Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten hebben dat mogelijk gemaakt op een gedeelte van Landgoed Huis ter Heide in De Moer (Loon op Zand). Als partner van MDH Rondhout B.V. hebben wij samen met hen de natuurbegraafplaats gerealiseerd. Waarbij wij vooral de cultuurtechnische werkzaamheden hebben uitgevoerd en MDH Rondhout de boswerkzaamheden.

 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand
 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand
 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand
 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand
 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand
 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand
 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand

Een overzicht van al onze werkzaamheden in het project

 • Opruimen en schonen werkterrein
 • Verwijderen verhardingen
 • Grondwerken (ontgraven cunet, sleuven, wadi en diverse aanvullingen)
 • Bosfrezen
 • Plaggen
 • Aanbrengen half verharding op (wandel)paden
 • Straatwerk verhardingen parkeerplaats en rijpaden
 • Levering compost en bomengrond door Van Berkel Biomassa & Bodemproducten
 • Aanleg groenvoorzieningen en plantwerk

Natuurontwikkeling en -beheer

Elementen als het oude landhuis, de beuken,- en krentenlaan en de vele bomen geven Landgoed Huis ter Heide allure en een gevoel van tijdloosheid. Wij vonden het dan ook erg belangrijk om tijdens de werkzaamheden de aanwezige kwaliteiten in het gebied te behouden.

Landgoed Huis ter heide was een begraasd landschap. Bij de keuze voor de inrichting van het gebied is een balans gezocht tussen natuur, landschap en cultuurhistorie. Er was aandacht voor een open bosgebied in het centrum met daarnaast een heideveld en wandelpaden. Op deze manier is de eigenheid van het gebied teruggebracht en de landschappelijke kwaliteit versterkt.

 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand
 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand
 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand
 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand
 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand
 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand
 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand
 • Project LI Natuurbegraafplaats Loon op Zand

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over dit project of wilt u meer informatie over specifieke werkzaamheden die we hiervoor uitvoerden?

Toegepaste diensten & producten

Landschap - Natuurbouw en onderhoud

Natuurbouw en onderhoud

Bodemverschraling, grondverbetering, natuurtechnische ontgravingen en het plaggen van de bodem. Wij zijn thuis in natuurgebieden.
Machinaal slopen

Machinaal slopen en opbreken

De sloop van huizen, stallen of andere gebouwen. En ook het opbreken van wegen. Of het nu gaat om klinkerverharding, beton of asfalt. Van Berkel Landschap & Infra beschikt over vakkundige medewerkers en alle nodige machines.
Materieel en bouwlogistiek - Cultuurtechniek

Landschap - Bomen en houtopstanden

Bomen en houtopstanden

We zijn uw vakkundige partner voor het rooien van bomen en voor het rooien, plukken of dunnen van houtopstanden. Het mooie van onze werkwijze: al het gerooide hout verwerken we direct op locatie.
Bodemverbeteraars - Keurcompost - toepassing

Keurcompost

Met uitgerijpte Keurcompost verrijkt u het bodemleven in de (biologische) groente- en boomteelt en zorgt u voor grondverbetering in tuinen en groenvoorziening.
Bomengrond

Bomengrond BRL

Bomen en struiken die u plant in de open grond gedijen goed op een stabiele voedingsbodem met een rijke en luchtige structuur. Precies die omstandigheden creëert u met Bomengrond BRL.
Contact
A
Doornhoek 4265
5465 TG Veghel
Onze locaties